VERİ KORUMA BEYANI

İnternet sitemize hoş geldiniz. Şirketimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye alırız e bu nedenle kişisel verilerinizi ilgili veri koruma yönetmeliklerine, özellikle AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (DS-GVO: Datenschutz-Grundverordnung) ve bizim için geçerli olan ülkeye özgü uygulama yasalarına uygun olarak işleriz. Bu veri koruma beyanının yardımıyla, internet sitemizde kişisel verilerinizin işlenmesi ve sahip olduğunuz haklar hakkında sizi kapsamlı bir şekilde bilgilendirmek istiyoruz.

Aşağıdaki bilgiler, Immobilien-Management GmbH-Gebäudeservice Würzburg (IMG-G) internet sitesinin kullanımı ve burada yer alan işlevler için geçerlidir.

1. Sorumlu kuruluş

İnternet sitemizde veri işlemeden sorumlu kuruluş:

Immobilien- Management GmbH- Gebäudeservice Würzburg (IMG-G)
Skyline Hill Center
Leightonstraße 3
97074 Würzburg - Almanya
Tel.: 0931-36-1012
Faks: 0931-36-1014
E-posta: service@img-g.de
İnternet.: www.img-g.de

İnternet sitesinden teknik olarak sorumlu kuruluş:

3WM GmbH
Oberdürrbacher Straße 6
97029 Veitshöchheim - Almanya
Telefon: 0931-80998600
Faks: 0931- 80998699
E-posta: info@3wm.de
İnternet: 3wm.de

2. Veri Koruma Görevlisi

IMG-G veri koruma görevlisi ile datenschutz@wvv.de e-posta adresi üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

3. Verilerin sahibi olarak haklarınız

DS-GVO’nun 15 ila 22. maddeleri uyarınca, verilerin sahibi olarak mevcut haklarınıza dair sizi bilgilendirmek istiyoruz. Aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Bilgi edinme hakkı (DS-GVO Madde 15),
 • Silme hakkı (DS-GVO Madde 17),
 • Düzeltme hakkı (DS-GVO Madde 16),
 • Veri taşınabilirliği hakkı (DS-GVO Madde 20),
 • Veri işlemeyi kısıtlama hakkı (DS-GVO Madde 18),
 • Veri işlemeye itiraz etme hakkı (DS-GVO Madde 21).

Bu hakları, datenschutz@wvv.de adresine e-posta ile veya yukarıda belirtilen adreslerden ilkine (IMG-G) posta yoluyla başvurmak suretiyle talep edebilirsiniz.
İnternet sitemizin kullanımı ile bağlantılı olarak veri işleme hakkında sorularınız olduğunda da aynı adresler üzerinden iletişim kurabilirsiniz.
Ayrıca bir veri koruma denetim makamına (örneğin, “Promenade 18, 91522 Ansbach - Almanya” adresinde bulunan Bavyera Eyaleti Veri Koruma Denetleme Ofisi’ne) şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

İtiraz hakları

İtiraz hakkıyla ilgili olarak lütfen aşağıdaki hususları dikkate alın:

Kişisel verilerinizi portalda doğrudan reklam amaçlı olarak işlemeyiz.

Verilerinizi DS-GVO’nun 6. (meşru menfaat) maddesinin 1. fıkrasının 1. bendinin f) hükmü uyarınca meşru menfaatlerimizi korumak için işlememiz durumunda, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle bu işlemeye her zaman itirazda bulunabilirsiniz; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. Ancak, hiçbir profil oluşturma gerçekleştirilmemektedir.
İşleme için, çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizden daha ağır basan zorlayıcı meşru gerekçeler göstermedikçe veya işleme, yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmedikçe, kişisel verilerinizi daha sonra artık işlemeyiz.
Bu tür bir itirazda bulunmanız halinde, portalın kullanımının ve portal aracılığıyla sunulan hizmetlere erişimin sadece sınırlı ölçüde mümkün olabileceğini veya hiç mümkün olamayacağını da lütfen dikkate alın.

İtiraz ücretsizdir ve herhangi bir form doldurmaya gerek olmadan, mümkünse datenschutz@wvv.de adresine e-posta ile veya yukarıda belirtilen adreslerden ilkine (IMG-G) yazılı olarak yapılabilir.

4. İşlenen kişisel verilerin kategorileri ve verilerinizin menşei

İlgili bağlam, hangi verilerinizin işlendiğini belirler.

IMG-G internet sitesini kullanırken, internet sitesinin işlevlerini tam olarak kullanabilmeniz ve sitenin işlevselliğinin garanti altına alınabilmesi için verileriniz işlenecektir.

Verileriniz ayrıca başvurunuz ve başvuru sürecinin yürütülmesi için de işlenecektir. Başvuru için, (örneğin posta yolu gibi) alternatif yollar kullanma seçeneği de vardır.

İnternet sitemizde işlediğimiz verileriniz şunlardır:

a) Siteye erişirken ve siteyi kullanırken:

 • Erişimin tarihi ve saati
 • IP adresi

b) IMG-G internet sitesi üzerinden başvuru yaparken:

 • İş unvanı, iş ayrıntıları (başlangıç ​​tarihi, tam zamanlı/ yarı zamanlı/ mini iş) *
 • Cinsiyeti*
 • Adı ve adresi*
 • Doğum tarihi*
 • E-posta adresi*
 • Cep telefonu numarası*
 • Tabiiyeti*
 • Dil becerileri hakkında bilgi*
 • İşe başlama tarihi*
 • İstihdam türüne ilişkin bilgiler*
 • Özgeçmiş (ör. okul eğitimi, mesleki eğitim, meslekî deneyim)
 • Başvuru mektubu
 • Görüntü verileri / başvuru fotoğrafı
 • Diğer belgeler (örneğin sertifikalar, iş referansları, iş örnekleri, yeterlilik kanıtları)

* ile işaretlenmiş veriler zorunludur
Yukarıda belirtilenlerin haricindeki bilgilerin verilmesinin yanı sıra başka dokümanların sağlanması isteğe bağlıdır.
Zorunlu olmayan verileri sağlamamanın sizin için olumsuz bir sonucu olmaz.
Tarafınızdan zorunlu olmadığı halde sağlanan veri ve dokümanlar sadece başvuru sürecini yürütmek için işlenir. 

4. maddede belirtilen verileri IMG-G web sitesine girdiğinizde ve kullandığınızda ve IMG-G web sitesi üzerinden bir iş teklifine başvurduğunuzda sizden alırız.
Bir başvuruda işlenen verileri, başvuru sürecini yürütmek ve açık bir iş teklifi için başvuru sahibi olmanız halinde, sizinle iletişime geçmek için işleriz.
İnternet sitesini ziyaret ettiğinizde işlenen veriler, verilerin ulaşmasından hemen sonra veri sahibinin kimliğinden ayrıştırılmış (anonim) hale getirilir ve internet sayfasını daha da geliştirmek ve daha kullanıcı dostu hale getirmek, hataları daha hızlı bulup düzeltmek ve sunucu kapasitelerine kumanda etmek amacıyla, anonim bir biçimde değerlendirilir. Böylece, örneğin, internet sitesinin kullanımının özellikle ne zamanlar popüler olduğu izlenebilir. Bu sayede, örneğin, bu bilgiye karşılık gelen bir veri hacminin sağlanması mümkün olabilir. Anonim hale getirilen veriler değerlendirildikten sonra tekrar silinir.

5. Veri işlemenin amacı ve yasal dayanağı

IMG-G internet sitesinin ve burada yer alan işlevlerin kullanımı isteğe bağlıdır.
Kişisel verileriniz işlenirken DS-GVO hükümlerine, BDSG (BDSG: Bundesdatenschutzgesetz / Federal Veri Koruma Yasası) hükümlerine ve yürürlükteki diğer tüm veri koruma düzenlemelerine riayet edilmektedir. IMG-G internet sitesindeki veri işlemenin yasal dayanakları, özellikle DS-GVO’nun 6. maddesi ve BDSG’nin 26. maddesinden kaynaklanmaktadır.

Yeni iş olanaklarının (DS-GVO’nun 6. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendinin f) hükmü uyarınca) çevrim içi olarak duyurulması, internet sitesinin işlevselliğinin (DS-GVO’nun 6. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendinin f) hükmü uyarınca) sürdürülmesi ve açık bir iş teklifi için uygun olmanız ve bu nedenle sizinle bir iş ilişkisi kurulacak olması halinde (BDSG’nin 26. maddesinin 1. fıkrası ve DS-GVO’nun 6. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendinin b) hükmü uyarınca), sizinle iletişime geçebilmek için, IMG-G bu internet sitesinde verilerinizi işler.

Başvuru sürecini yürütmek ve bir iş ilişkisi başlatmak ve bir iş ilişkisine girmek amacıyla verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı, BDSG’nin 26. maddesinin 1. fıkrası ve DS-GVO’nun 6. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendinin b) hükmüdür (Bir iş ilişkisinin kurulması ve yürütülmesi amacıyla iş sözleşmesi hazırlığı). Belirli bir işleme faaliyeti için DS-GVO’nun 6. maddesinin 1. fıkrasının a) hükmü uyarınca rıza gerekmesi halinde, bu rıza sizin yönünüzden, bir video görüşmede gönüllü katılım gibi, şeffaflık şekil koşullarında kesin ve gönüllü bir davranıştan kaynaklanmadıkça, sorumlu kişi tarafından şeffaf olarak ayrıca sizden alınacaktır. Başvurunun başarılı olması durumunda, gönderdiğiniz veriler, iş ilişkisinin kurulması ve yürütülmesi amacıyla BDSG’nin 26. maddesinin 1. fıkrası ve DS-GVO’nun 6. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendinin b hükmü uyarınca işlenecek ve IMG-G'de saklanacaktır.

İnternet sitesine erişirken ve siteyi kullanırken işlenen verilerinizi işlemenin yasal dayanağı, DS-GVO’nun 6. Maddesinin 1. fıkrasının 1. Bendinin f) hükmüdür (Meşru menfaat). Bu veriler, size internet sitesinin işlevlerini güvenilir bir şekilde sunabilmek ve internet sitesinin işlevselliğini sürdürebilmek için (teknik olarak gerekli veri işleme) işlenir. Meşru menfaatimiz, internet sitesi işletiminin sağlanması ve optimizasyonu ve teknik güvenliğin garantilenmesinde yatmaktadır.

Rızanın iptaline ilişkin not:

Şu anda internet sitemiz aracılığıyla sizden herhangi bir rıza talep edilmemektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi için IMG-G'ye daha sonraki bir tarihte onay vermeniz halinde, onayınızı aşağıdaki posta adresinden veya faks numarasından yazılı, ya da e-posta adresinden e-posta ile elektronik olarak iptal edebilirsiniz: Immobilien- Management GmbH- Gebäudeservice Würzburg (IMG-G), Skyline Hill Center, Leightonstraße 3, 97074 Würzburg - Almanya, Tel.: 0931-36- 1012, Faks: 0931-36-1014. İptal zamanına kadar verilerinizin işlenmesinin yasallığı, iptalden etkilenmez.

Verilerinizi münhasıran yukarıda belirtilen amaçlar için işleriz.
Kişisel verilerin, DS-GVO’nun 9. maddesinin 1. Fıkrası anlamında özel kategorilerdeki işlenmesi bu internet sayfasında yer almamaktadır.

6. Verilerin üçüncü şahıslara aktarılması

Verileriniz, başvuru sahibi yönetiminin bir parçası olarak yetkisiz üçüncü şahıslara aktarılmaz. İnternet sayfasını kullanırken ve bir başvuru işlemi gerçekleştirirken, verileriniz sadece yasal hükümler çerçevesinde veya uygun bir rıza verilmesi halinde üçüncü şahıslara aktarılır. Aksi takdirde, zorunlu yasal hükümler tarafından haricî kuruluşlara (örneğin denetim makamlarına veya adlî kovuşturma mercilerine) veri iletmek zorunda olduğumuz durumlar dışında, üçüncü şahıslara hiç bir şekilde veri aktarılmayacaktır.

7. Verilerin alıcıları / alıcıların kategorileri

İnternet sitemizi kullanırken ve başvuru prosedürlerini yürütürken, şirketimiz bünyesinde sadece sözleşmeden doğan ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için ihtiyaç duyan pozisyonlar, departmanlar ve kişiler verilerinizi alacaktır.

Bazı durumlarda, uzman departmanlarımız görevlerini yerine getirirken haricî hizmet sağlayıcılardan destek alırlar. Tüm hizmet sağlayıcılar ile gerekli veri koruma sözleşmeleri imzalanarak, ilgili veri koruma müeyyidelerine uyulması güvence altına alınır.

Harici alıcı grubu:
Harici alıcı grubu, veri koruma düzenlemelerine uygun olarak bu internet sayfasına teknik destek /barınma (hosting) hizmeti veren kuruluşlarla sınırlıdır. İnternet sayfamızın barındırılması (hosting) ve bakımının yanı sıra IMG-G internet sayfası aracılığıyla alınan başvuruların tarafımıza iletilmesi konusunda, IMG-G için internet sayfasını oluşturan, barındırma (hosting) ve bakım hizmetini veren, internet sayfasının işlevselliğini, kullanılabilirliğini sağlayan, sayfayı ayakta tutarken buradaki değişiklikleri yapan 3 WM GmbH, şirketi ile birlikte çalışmaktayız. Ayrıca, 3 WM GmbH, IMG-G internet sayfasına girilen verileri, kendi tarafında saklanmadan IMG-G'ye aktarır.

Sayfanın barındırılması (hosting) ve internet sitesi aracılığıyla toplanan verilerin işlenmesi sadece Almanya'da gerçekleştirilir.

8. Üçüncü ülke transfer niyeti

Hiçbir kişisel veri üçüncü bir ülkeye aktarılmaz.

9. Veri sağlama yükümlülüğü

Bir yükümlülüğün tesisi ve uygulanması ve buna bağlı (ön) sözleşme ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için çeşitli kişisel veriler gereklidir. Aynı şeyler, internet sayfamızın kullanımı ve internet sayfası aracılığıyla sunulan çeşitli işlevler için de geçerlidir.
İnternet sayfasını kullanmak ve internet sayfası vasıtasıyla başvuru yapmak için belirli kişisel verilerinizi girmeniz beklenir. Bu, internet sayfasının doğru kullanımını sağlamak için gereklidir. Aynı şekilde, başvuru sürecinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve dolayısıyla bir başvuruda sizinle mevcut (ön) sözleşmeye dayalı ilişkinin uygun şekilde ele alınması ve ilgili (ön) sözleşmeye dayalı ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için verilerinizin girilmesi gereklidir. Açık bir iş teklifi için uygun bulunmanız halinde, sizinle iletişime geçilebilmesi ve gerektiğinde sizinle bir iş ilişkisine girilebilmesi için verilerinizin sağlanması da gereklidir.
Bazı durumlarda, yasal düzenlemeler nedeniyle verilerin toplanması veya kullanıma sunulması da gerekir. Bu verileri sağlamadan temel yükümlülüğü yerine getirmenin veya bir iş ilişkisi başlatmanın ve yürütmenin mümkün olmadığını da lütfen dikkate alınız.
Ayrıca belirli verileri sağlamadan internet sayfasını kullanmak veya internet sayfası vasıtasıyla başvuru yapmak da mümkün değildir. 

10. Verilerin emniyetli iletimi

Tarafımızca saklanan ve internet sayfası vasıtasıyla toplanan verileri sehven veya kasten manipülasyon, kayıp, imha veya yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak için, uygun teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini almaktayız. Güvenlik seviyeleri, güvenlik uzmanlarıyla işbirliği içinde sürekli kontrol edilmekte ve yeni güvenlik standartlarına uyarlanmaktadır.
İnternet sayfamız ile yapılan her türlü veri alışverişi her iki yönde de her zaman şifrelenir. Bu internet sayfası, hem güvenlik nedenleriyle hem de internet sayfası aracılığıyla IMG-G'ye gönderdiğiniz gizli içeriğin (özellikle başvuru sahibine ait verilerin) iletimini korumak için bir SSL veya TLS şifrelemesi kullanmaktadır. SSL veya TLS şifrelemesi, iletilen verilerin üçüncü şahıslar tarafından okunmasını engeller. Bu verilerin şifresini sadece biz çözebiliriz.

11. Duruma göre otomatikleştirilmiş karar

Bir karar vermek için tamamen otomatikleştirilmiş herhangi bir işleme yöntemi kullanmayız.

12. Çerezler

Internet sayfamızın muhtelif yerlerinde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, uç cihazınızda dosyalanan ve saklanan küçük metin dosyalarıdır. Kullanılan çerezler, internet sayfanızın tarayıcınızı tekrar tanımasını, internet sayfasının farklı bölümlerinde gezinirken sizi takip etmesini ve internet sayfasına geri döndüğünüzde sizi tanımlamasını olanaklı kılar. Çerezler, sizi kişisel olarak tanımlayan herhangi bir veri içermez, ancak sizin hakkınızda sakladığımız bilgiler, çerezlerde bulunan ve saklanan verilerle ilişkilendirilebilir.  İnternet sayfamızı daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale getirmeye yararlar.
Bu internet sayfası oturum çerezleri (session-cookies) kullanmaktadır. İşlenen kişisel veriler, sadece geçici olarak, yani IP adresi geçici olarak kaydedildiği sürece, oturum çerezleri aracılığıyla saklanır. Bu işlemi sayfayı kullanıcıya doğru bir şekilde teslim etmek ve oturumu sürdürmek için gereklidir.
Teknik olarak gerekli çerezler için yasal dayanak, DS-GVO’nun 6. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendindeki f) hükmüdür (Meşru menfaat). Elektronik iletişim sürecini yürütmek veya istediğiniz belirli fonksiyonları sağlamak için gerekli olan çerezlerin dayanağı, DS-GVO’nun 6. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendinin f) (Meşru menfaat) hükmüdür. Hizmetlerimizin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sağlanması için çerezlerin saklanması konusunda meşru menfaatimiz vardır. Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder. Elbette, tarayıcınızdaki ayarlar veya yazılım yardımıyla uç cihazınızdaki çerezleri manüel olarak da devre dışı bırakabilir, kısıtlayabilir veya silebilirsiniz.
Lütfen şunları aklınızda bulundurun: Çerezleri devre dışı bırakmanız halinde, internet sayfamızın tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabilirsiniz.

13. Kişisel verilerin saklanma ve silinme süreleri

Kişisel verilerinizi Madde 5'te belirtilen amaçlar için saklıyoruz. Verilerinizi, ilgili işleme amaçları için gerekli olduğu sürece saklarız. İnternet sayfası aracılığıyla toplanan veriler, hizmet sağlayıcımızda saklanmadan doğrudan bize aktarılır. Lütfen çok sayıda saklama süresinin, verilerin saklanmaya devam edeceği veya bizim tarafımızdan saklanması gerektiği anlamına geldiğini unutmayınız. Bu, özellikle ticaret veya vergi kanunu (ör. vergi kanunu, ticaret kanunu, vb.) kapsamındaki saklama yükümlülükleri ile AGG (AGG: Allgemeine Gleichbehandlungs-Gesetz / Genel Eşit Muamele Kanunu) hükümleri için geçerlidir.
Kişisel verilerinizi, amaca ulaşıldıktan sonra veya tüm karşılıklı talepler karşılandığında ve (örneğin vergi kanunu ve ticaret kanununa göre) başka yasal saklama gereklilikleri olmadığında rutin olarak sileriz. Bir başvuruyla bağlantılı olarak sizden toplanan, işlenen ve saklanan kişisel veriler, verilerinizin saklanması ve işlenmesinin olası yasal iddiaları savunmak, özellikle de AGG (AGG: Allgemeine Gleichbehandlungs-Gesetz / Genel Eşit Muamele Kanunu) ve diğer iş hukuku hükümleri uyarınca olası yasal iddiaları savunmak için artık gerekli olmaması halinde, silinecektir. Başvurunuz sonucunda sizinle bir iş ilişkisine girilmemiş olması halinde, atama kararının alınmasından sonra en geç altı ay içinde silme işlemi, gerçekleşecektir. Bu durumda verileriniz, iş ilişkinizin kurulması, yürütülmesi ve işlenmesi için tarafımızca işlenmeye devam edecektir.

DAHA FAZLASI

Şimdi Formen (erkek / kadın / diğer)

Farklı bir alanda çalışmak isterseniz, zaman yönetimi, kalite kontrol ve verimlilik sizin için yabancı kavramlar değilse, o zaman bu açık pozisyon sizin için ilgi çekici olabilir. Würzburg bölgesinde bir formen arıyoruz.

Açık pozisyonun görev tanımını oku

Şimdi Temizlik elemanı (erkek / kadın / diğer)

Temiz bir çevreye değer veriyorsunuz ve ekip halinde çalışmayı seviyor musunuz? O zaman sizin için uygun bir açık pozisyonumuz var. Würzburg bölgesi için güvenilir ve motivasyonu yüksek bir temizlik elemanı arıyoruz.

Açık pozisyonun görev tanımını oku

Şimdi İdarî işler elemanı (erkek / kadın / diğer)

İşlerinizi zamanında yapmayı seviyor ve motivasyonu yüksek bir ekibin üyesi olmaktan hoşlanıyorsanız, o zaman bu iş ilanıyla daha yakından ilgilenmelisiniz.

Açık pozisyonun görev tanımını oku

loader

WE USE COOKIES

This website uses various cookies. On the one hand, essential cookies that guarantee the functionality of this page. On the other hand, various cookies to improve our online offer for you. You can accept all cookies or make your own selection.

Alle akzeptieren
Alle ablehnen
Einstellungen speichern
Impressum Datenschutzerklärung