Veri koruma

1. Bir bakışta veri koruma

Genel notlar:

Aşağıdaki notlar, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel bilgilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sunar. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanıtacak her türlü veridir. Veri koruma hakkında ayrıntılı bilgileri bu metnin devamındaki Verileri koruma beyanı bölümünde bulabilirsiniz.

İnternet sitemizde veri toplama

Bu internet sitesinde veri toplanmasından kim sorumludur?

Bu internet sitesinde verilerin işlenmesi internet sitesi işleticisi tarafından gerçekleştirilmektedir. İnternet sitesi işleticisinin iletişim bilgilerini bu internet sitesinin firma bilgileri bölümünde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Toplanılan verilerin bir kısmı, bize bildirdiğiniz verilerden oluşmaktadır. Bunlar, örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Diğer veriler, internet sitemizi ziyaretiniz sırasında BT sistemlerimiz aracılığıyla otomatik olarak toplanmaktadır. Bunlar her şeyden önce (örneğin İnternet tarayıcısı, işletim sistemi veya internet sayfalarının çağrılma zamanı gibi) teknik verilerdir. İnternet sitemize girdiğiniz anda bu bilgilerin toplanması otomatik olarak gerçekleştirilir.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı internet sitesinin kusursuz bir şekilde sunulmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler kullanıcı davranışınızın analizi için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Herhangi bir zamanda, saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında ücretsiz bilgi edinme hakkınız vardır. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini, engellenmesini veya silinmesini isteme hakkınız da vardır. Bu konunun yanı sıra veri korumaya ilişkin başka sorularınızla ilgili olarak, firma bilgilerinde belirtilen adresi kullanarak istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, yetkili denetim makamına şikayet etme hakkınız da vardır.

Ayrıca, belirli durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Buna ilişkin ayrıntıları "Veri İşlemenin Kısıtlanması Hakkı" başlığı altındaki veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

2. Genel notlar ve zorunlu bilgiler

Veri koruma

Bu sayfaların işleticileri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi kullanırken gizliliğe özen göstererek ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu ver koruma beyanına uygun olarak davranırız.

Bu internet sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanacaktır. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanıtacak her verilerdir. Önünüzdeki veri koruma beyanı, hangi bilgileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklamaktadır. Aynı zamanda bunu nasıl ve hangi amaçla yaptığımızı da açıklamaktadır.

İnternet üzerinden veri iletiminin (örneğin, e-posta ile iletişim sırasında) güvenlik açıklarının ortaya çıkabileceği konusunda dikkatinizi çekmek isteriz. Verilerin üçüncü şahısların erişiminden tamamen korunması mümkün değildir.

Sorumlu hakkında not

Bu internet sitesindeki bilgi işlem sorumlusu:

Dipl.-Kffr. Sandra Schmitt
Immobilien-Management GmbH – Gebäudeservice Würzburg
Gattingerstraße 24
97076 Würzburg

Telefon: 0931/27740
E-posta: service@img-g.de

Sorumlu, (isimler, e-posta adresleri, vb. gibi) kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarına ve araçlarına, tek başına veya başkalarıyla uyum içinde karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Yasal olarak öngörülen veri koruma görevlisi

Şirketimiz için bir veri koruma görevlisi atamış bulunmaktayız.

Herr Stefan Müller
Haugerring 5
97070 Würzburg

Telefon: 0931 361258
E-posta: datenschutz@wvv.de

Veri işleme konusundaki onayınızın iptal edilmesi

Verilerin işlenmesindeki birçok işlem sadece sizin onayınızla mümkündür. Daha önce vermiş olduğunuz bir onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için bize e-posta yoluyla gayri resmi bir mesaj göndermeniz yeterlidir. İptal işlemine kadar gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı iptal işleminden etkilenmez.

Özel durumlarda veri toplamanın yanı sıra doğrudan tanıtıma itiraz etme hakkı  (DSGVO: Datenschutzgrundverordnung / AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Madde 21)

Veri işlemenin DSGVO'nun (DSGVO: Datenschutzgrundverordnung / AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği) 6. maddesinin 1. fıkrasının e veya f bendine uygun gerçekleştirilmesi halinde, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle kişisel verilerinizin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkınız vardır; bu aynı zamanda bu hükümlere dayanan profilleme için de geçerlidir. Bir veri işlemenin dayandığı yasal dayanağı bu veri koruma beyanında bulabilirsiniz. İtiraz etmeniz halinde, bahsi geçen verilerin işlenmesinin, yasal iddiaların onaylanmasına, uygulanmasına veya savunulmasına hizmet ettiğine veya çıkarlarınıza, haklarınıza ve özgürlüklerinize ağır basan zorlayıcı meşru gerekçeleri bulunduğuna dair kanıt gösteremememiz durumunda, ilgili kişisel verilerinizi artık işlemeyiz (DSGVO'nun 21. maddesinin 1. fıkrasına göre itiraz).

Doğrudan pazarlamada kullanılmak üzere kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde, sizi ilgilendiren kişisel verilerin bu tür reklam amaçlı olarak işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız bulunmaktadır; bu doğrudan pazarlama ile ilişkili olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir. İtiraz ederseniz, kişisel verileriniz artık doğrudan reklam amaçlı olarak kullanılmayacaktır (DSGVO'nun 21. maddesinin 2. fıkrasına göre itiraz).

Yetkili denetim merciine şikayet hakkı

DSGVO'nun ihlâli durumunda, ilgili kişinin, özellikle mutat ikametgâhının, iş yerinin bulunduğu veya iddia edilen ihlâlin gerçekleştiği üye devletteki bir denetim merciine şikayet hakkı vardır. Diğer idarî veya adlî hak arama yolları, şikayet etme hakkına halel getirmez.

Veri taşınabilirliği hakkı

Sizin rızanızla veya bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle otomatik olarak işlediğimiz verileri, olduğu gibi veya yaygın, bilgisayarın tanıyabildiği bir formatta üçüncü bir tarafa verilmesini isteme hakkınız mevcuttur. Verilerin sorumlu başka bir kişiye doğrudan aktarılmasını istemeniz halinde, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde gerçekleştirilecektir.

SSL veya TLS şifreleme

Bu sayfa, siparişler veya sorgular gibi, sayfanın işleticisi olarak tarafımıza göndermiş olduğunuz, gizliliğe sahip içeriğin korunması için ve güvenlik nedenleriyle bir SSL veya TLS şifrelemesinden yararlanır.  Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http: //"den "https: //"ye değişmesi ve  tarayıcı çubuğunuzdaki kilit simgesinin görünmesi ile tanıyabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesinin etkin olması halinde, bize gönderdiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

Bilgilenme, engelleme, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların menşeleri ve alıcılarının yanı sıra veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi alma hakkına ve gerekirse bu verilerin düzeltilmesi, engellenmesi veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Bu konunun yanı sıra kişisel verilere ilişkin başka sorularınızla ilgili olarak, firma bilgilerinde belirtilen adresi kullanarak istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Verilerin işlenmesini kısıtlama hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bu konuyla ilgili olarak, firma bilgilerinde belirtilen adresi kullanarak istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki durumlarda verilerin işlemesini kısıtlama hakkı mevcuttur:

  • Bizde saklanan kişisel bilgilerinizin doğruluğunu reddederseniz, bunu doğrulamak için genellikle zamana ihtiyacımız vardır. Kontrol sırasında, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi yasalara uygun şekilde yürütülmemiş / yürütülmüyor ise, silmek yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
  • Kişisel bilgilerinize artık ihtiyacınızın olmaması, ancak yasal taleplerde bulunmanız, savunmanız veya dava açmanız için bu verilere gereksinim duymanız halinde, kişisel bilgilerinizin silinmesi yerine kısıtlanmasını isteme hakkınız mevcuttur.
  • DSGVO'nun 21. maddesinin 1. fıkrasına göre itirazda bulunmuş olmanız halinde, sizin çıkarlarınızla bizim çıkarlarımız arasında bir denge kurulması gerekir. Hangi tarafın çıkarlarının ağır bastığının belli olmadığı süre zarfında, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamış olmanız halinde, bu veriler (verilerin saklanma işlemi haricinde) sadece sizin rızanızla ya da yasal iddiaların onaylanması, uygulanması veya savunulması için, veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması amacıyla veya Avrupa Birliği’nin veya üye devletlerden birinin kamu yararı nedeniyle işlenebilir.

3. İnternet sitemizde veri toplama

Çerezler

Bazı internet sayfaları çerez (cookies) denen yapıları kullanmaktadır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Çerezler, teklifimizin daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale getirilmesine yarar. Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

Kullandığımız çerezlerin çoğu "Session-Cookies" (oturum çerezleri) olarak adlandırılır. Ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinirler. Diğer çerezler siz silene kadar cihazınızda saklanır. Bu çerezler, bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamızı sağlar.

Tarayıcınızı, çerezlerin oluşturulması hakkında bilgilendirilecek ve çerezlere sadece belli durumlarda izin verecek veya hiç izin vermeyecek ya da tarayıcı kapanırken çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezlerin etkinliğini kaldırmak bu internet sitesinin işlevselliğini kısıtlayabilir.

Elektronik iletişim sürecini gerçekleştirmek veya sizin tarafınızdan istenen (örneğin alışveriş sepeti işlevi gibi) bazı fonksiyonları sağlamak için gereken çerezler DSGVO'nun (DSGVO: Datenschutzgrundverordnung / AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği) 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendine uygun şekilde kaydedilir. İnternet sitesi işleticisinin, servislerinin teknik olarak doğru ve optimize edilmiş şekilde hazıredimi amacıyla, çerezlerin kaydedilmesi konusunda haklı çıkarları vardır. Örneğin tarama davranışınızı analiz etmek için kullanılanlar gibi diğer çerezlerin kaydedilmesi, bu veri koruma beyanında ayrıca ele alınacaktır.

Başvuru formu

Verilerinizi bize başvuru formu ile göndermeniz halinde, formdaki tüm verileriniz başvuruyu işleme koymak ve takip sorularını yöneltebilmek için kaydedilecektir. Bilgilerinizi sizin rızanız olmadan paylaşmayız.

Bu nedenle başvuru formuna girilen verilerin işlenmesi yalnızca sizin rızanıza dayanmaktadır (DSGVO'nun 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendi).  Bu rızayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için bize e-posta yoluyla gayri resmi bir mesaj göndermeniz yeterlidir. İptal işlemine kadar gerçekleştirilen veri işleme işlemlerinin yasallığı iptal işleminden etkilenmez.

Forma sizin tarafınızdan girilmiş olan veriler, siz bunları silmemizi talep edinceye veya veri saklama rızanızı iptal edinceye veya veri saklamanın amacı artık geçerliliğini yitirinceye (örneğin talebinizin işlenmesi tamamlanana) kadar tarafımızca saklanır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

E-posta, telefon veya faks yoluyla sorgu

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişim kurmanız halinde, sonuçta ortaya çıkan (ad, istek, vb. gibi) tüm kişisel verileri içeren isteğiniz, talebinizi işleme koymak amacıyla tarafımızca saklanır ve işlenir. Bu verileri sizin rızanız olmadan paylaşmayız.

İsteğiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgiliyse veya sözleşme öncesi bazı önlemlerin alınması gerekiyorsa, bu verilerin işlenmesi DSGVO'nun 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendine uygun olarak yapılır. Diğer tüm durumlarda, çünkü bize yöneltilen taleplerin etkin bir şekilde ele alınması konusunda haklı çıkarlarımız olduğundan, işlemler sizin rızanıza (DSGVO'nun 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendi) ve / veya haklı çıkarlarımıza (DSGVO'nun 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi) dayanmaktadır.

Tarafımıza iletişim başvuruları vasıtasıyla göndermiş olduğunuz veriler, siz bunları silmemizi talep edinceye veya veri saklama rızanızı iptal edinceye veya veri saklamanın amacı artık geçerliliğini yitirinceye (örneğin talebinizin işlenmesi tamamlanana) kadar tarafımızca saklanır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle yasal saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

Verilerin işlenmesi (müşteri ve sözleşme verileri)

Kişisel verileri ancak yasal ilişkinin oluşturulması, içeriği veya değiştirilmesi için gerekli olduğu sürece toplar, işler ve kullanırız (kalıcı veriler). Bu DSGVO'nun, bir sözleşmenin uygulanması veya sözleşme öncesi bazı önlemlerin alınması için verilerin işlenmesine izin veren hükmüne (DSGVO'nun 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendine) göre yerine getirilir. İnternet sitemizin kullanımına ilişkin kişisel verileri (kullanım verilerini), sadece bahsi geçen hizmetin kullanıcı tarafından kullanmasını veya bu hizmetin faturalanmasını olanaklı kılmak amacıyla, toplar, işler ve kullanırız.

Toplanan müşteri verileri, siparişin tamamlanmasından veya iş ilişkisinin sona ermesinden sonra silinir. Yasal saklama süreleri bu hükmün dışındadır.

4. Hizmetler

Başvurular

Size, tarafımıza başvuru yapma imkanı sunuyoruz (örneğin, e-postayla, postayla veya çevrimiçi başvuru formu ile). Aşağıda, başvuru sürecinde toplanan kişisel verilerinizin kapsamı, amacı ve kullanımı hakkında sizi bilgilendireceğiz. Verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanımının yürürlükteki veri koruma yasalarına ve diğer tüm yasal hükümlere uygun olarak yürütüleceğini ve verilerinizin kesinlikle gizli tutulacağını garanti ederiz.

Veri toplamanın kapsamı ve amacı

Bize bir başvuru ilettiğinizde, (örneğin, kimlik ve iletişim verileri, başvuru belgeleri, iş görüşmeleri bağlamındaki notlar vs. gibi) ilgili kişisel verilerinizi, sadece bir istihdam ilişkisinin kurulmasına ilişkin bir karar için gerekli olduğu sürece işlemleriz.  Bunların yasal dayanağı, yeni BDSG'nin (BDSG: Bundesdatenschutzgesetz / Federal Almanya Veri Koruma Yasası) 26. maddesi (bir iş ilişkisinin başlatılması), DSGVO'nun (DSGVO: Datenschutzgrundverordnung / AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği) 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendi (genel sözleşme başlangıcı) ve verilerinizin kullanılmasına rıza göstermiş olmanız halinde DSGVO'nun 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendidir.  Verilen rıza herhangi bir zaman iptal edilebilir. Kişisel bilgileriniz, şirketimiz içinde sadece başvurunuzun işleme konmasında çalışacak kişilere iletilecektir.

Başvuru başarılı olması halinde, tarafınızdan gönderilmiş olan veriler, istihdam ilişkisini yürütmek amacıyla, yeni BDSG'nin (BDSG: Bundesdatenschutzgesetz / Federal Almanya Veri Koruma Yasası) 26. maddesi ve DSGVO'nun (DSGVO: Datenschutzgrundverordnung / AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği) 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendi uyarınca, bilgi işlem sistemlerimizde saklanacaktır.

Verilerin saklama süresi

Size bir iş teklifi sunamamamız, sizin bir iş teklifini reddetmeniz, başvurunuzu geri çekmeniz, veri işlemeyle ilgili onayınızı iptal etmeniz veya verileri silmemizi istemeniz halinde, tarafımızda kalan fiziksel başvuru belgeleri de dâhil olmak üzere verdiğiniz tüm veriler, uyuşmazlık durumunda başvuru sürecinin detaylarının anlaşılabilmesi amacıyla, başvuru işleminin tamamlanmasından sonra en fazla 6 ay (saklama süresince) saklanır veya muhafaza edilir (DSGVO'nun 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi).

TARAFINIZCA, BİZİM ÇIKARLARIMIZA AĞIR BASAN, HAKLI ÇIKARLARINIZ OLMASI DURUMUNDA, BU SAKLAMA İŞLEMİNE İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ.

Saklama süresi sona erdikten sonra, yasal saklama yükümlülüğü veya başka bir depolama için herhangi bir yasal sebep olmadıkça veriler silinir. Örneğin, askıya alınmış veya görülmekte olan bir dava nedeniyle, verilerinizin saklanmasının, saklama süresinin dolmasından sonra gerekli olabileceği kanaati hasıl olursa, veriler ancak saklamanın anlamsız olduğu zaman silinir. Yasal saklama süreleri bu hükmün dışındadır.

DAHA FAZLASI

Şimdi Formen (erkek / kadın / diğer)

Farklı bir alanda çalışmak isterseniz, zaman yönetimi, kalite kontrol ve verimlilik sizin için yabancı kavramlar değilse, o zaman bu açık pozisyon sizin için ilgi çekici olabilir. Würzburg bölgesinde bir formen arıyoruz.

Açık pozisyonun görev tanımını oku

Şimdi Temizlik elemanı (erkek / kadın / diğer)

Temiz bir çevreye değer veriyorsunuz ve ekip halinde çalışmayı seviyor musunuz? O zaman sizin için uygun bir açık pozisyonumuz var. Würzburg bölgesi için güvenilir ve motivasyonu yüksek bir temizlik elemanı arıyoruz.

Açık pozisyonun görev tanımını oku

loader

WIR VERWENDEN COOKIES

Diese Website verwendet verschiedene Cookies. Zum einen essenzielle Cookies, welche die Funktionalität dieser Seite gewährleisten. Zum anderen diverse Cookies, um unser Onlineangebot für Sie zu verbessern. Sie können alle Cookies akzeptieren oder Ihre individuelle Auswahl erstellen.

Alle akzeptieren
Speichern